چگونه بدون داشتن کد پستی مرسوله ارسال و دریافت کنیم؟